Música :)

domingo, 10 de junio de 2012

Grafica d'embarassos adolescents a Espanya

Com  podeu veure en esta gràfica un 4'7% d'adolescents de 12 a 13 anys es queden embarassades, un 38% les de 14 asta els 17 i un 19'7% les de 18 a 19 anys.Cada vegada el nombre d'adolescents que es queden embarassades va augmentant, ja que cada vegada més adolescents mantenen relacions sexuals a una edat mès temprana i no usen mètodes anticonceptius.

No hay comentarios:

Publicar un comentario