Música :)

viernes, 8 de junio de 2012

La sexualidad y la Adolescencia.


Un dels reptes que han d'enfrontar els adolescents és tot el relacionat amb la pràctica de la seva sexualitat i el risc que això comporta per a la salut reproductiva. Es va realitzar un estudi observacional descriptiu transversal amb l'objectiu de determinar en quina mesura ha disminuït l'edat d'inici de les relacions sexuals en adolescents en un lapse aproximat de cinc anys, així com alguns factors que van influir en això. L'univers es va constituir per tots els estudiants de 8vo grau de la ESBU Ernesto Valdés Muñoz i tots els estudiants de 12mo grau el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez i es va estimar una mostra probabilística per mostreig aleatori simple que va quedar conformada per 67 adolescents de vuitè grau i 72 de 12 grau.  Las variables estudiadas fueron la edad, sexo, métodos anticonceptivos conocidos, método anticonceptivo empleado, edad de inicio de las relaciones sexuales, así como medio de adquirir la información acerca de sexualidad. Los resultados obtenidos mostraron una disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales. El mayor porcentaje de adolescentes comprendidos entre 12 y 14 años, iniciaron sus relaciones antes de los 14 años. Una de las conclusiones a la que se llegó es que la principal vía de obtener los conocimientos acerca de sexualidad es mediante los amigos y no por el médico de la familia.


http://www.hoy.com.ec/libro6/joven1/gpag09.gif

No hay comentarios:

Publicar un comentario